İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Leadership Effectiveness Analysis™ & LEA 360™ Suite

LEADERSHIP EFFECTIVENESS

LEA, Management Research Group tarafından geliştirilmiş bir psikometrik ölçümleme analizidir. Liderlere atfedilen 22 davranış, 6 yönelim altında toplanmıştır. Firmanın ve yöneticilerin liderlik İkliminin belirlenmesinde kullanılan analiz ile kurum kültürünün yapı taşı ortaya çıkarılmaktadır. Analizin bir diğer avantajı da gelişim potansiyelleri ve gelecek stratejisi için hedeflerin belirlenmesini sağlamasıdır. Bireylerin veya takımların saklı potansiyeline ulaşmak ve başarıyı yakalamak için MRG, insanı, bilimi ve iş dünyasını birleştiren benzersiz bir model sunuyor. 22 liderlik davranışını ölçeren Etkili Liderlik modeli, bireysel ve kurumsal başarı için çok yönlü ve uygulanabilir yöntemler sunuyor.

Tek başına veya diğer MRG enstrümanlarıyla kullanılabilen, Leadership Effective Analysis™:

● Firmanızın stratejik hedeflerine uygun liderlik özelliklerini belirler ve tanımlar,

● Mevcut liderlik davranışlarını tanımlar,

● Lider adayları için seçim kriterlerini oluşturur,

● Liderlere derin ve tutarlı geri bildirimler sağlar,

● Liderlik gelişimi süre.lerinde eylem odaklıdır ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlar,

● Liderlik gelişimi için gerekli alanları tespit ederek yapıcı öneriler geliştirir.

Strategic Leadership Development (SLD)

SLD, Management Research Group (MRG) tarafından bireysel ve kurumsal olarak liderlik gelişimine olanak sağlamak içingeliştirilmiş çok katmanlı bir süreçtir.

Bu süreçte; her kurumun benzersiz olduğu ve organizasyon içinde liderlik gerekliliklerinin duruma göre şekillendiği (liderlik pratikleri firmanın stratejik hedefleri ve bireylerin üstlendiği rolün spesifik gerekliliklerine bağlıdır.) göz önünde bulundurulmaktadır.

LEA 360, bireylere, Kendilerinin (Self), Aslarının (Direct Report), Çalışma Arkadaşlarının (Peers) ve Patronlarının (Boss) gözünden, liderlik yaklaşımları ile ilgili gü.lü ve güvenilir geri bildirimler sağlayan bir analizdir. LEA 360®, 22 liderlik davranışını betimler veölçümler. 360 analizi ile kişiler mevcut liderlik davranışları konusunda detaylı ve güvenilir bilgi elde ederler.

LEA 360, bireylere, Kendilerinin (Self), Aslarının (Direct Report), Çalışma Arkadaşlarının (Peers) ve Patronlarının (Boss) gözünden, liderlik yaklaşımları ile ilgili gü.lü ve güvenilir geri bildirimler sağlayan bir analizdir. LEA 360®, 22 liderlik davranışını betimler veölçümler. 360 analizi ile kişiler mevcut liderlik davranışları konusunda detaylı ve güvenilir bilgi elde ederler.
Leadership Effectiveness, Management Research Group tarafından geliştirilmiş bir psikometrik ölçümleme analizidir. Liderlere atfedilen 22 davranış, 6 yönelim altında toplanmıştır. Firmanın ve yöneticilerin liderlik İkliminin belirlenmesinde kullanılan analiz ile kurum kültürünün yapı taşı ortaya çıkarılmaktadır. Analizin bir diğer avantajı da gelişim potansiyelleri ve gelecek stratejisi için hedeflerin belirlenmesini sağlamasıdır. Bireylerin veya takımların saklı potansiyeline ulaşmak ve başarıyı yakalamak için MRG, insanı, bilimi ve iş dünyasını birleştiren benzersiz bir model sunuyor. 22 liderlik davranışını ölçeren Etkili Liderlik modeli, bireysel ve kurumsal başarı için çok yönlü ve uygulanabilir yöntemler sunuyor.

Management Research Group

1983 yılında kurulan Management Research Group, Liderlik Gelişimi, Kişisel Gelişim, Motivasyon ve Etkili Satış Gücü alanlarındauzmanlaşmış uluslararası bir ölçme ve değerlendirme firmasıdır. MRG, hizmet ve yaklaşımlarında her bireyin kendine has yetenek ve değerlerine saygı duyar. MRG tarafından geliştirilen ve sunulan tüm hizmet ve analizler bireylere değer katmak, saygınlık kazandırmak, onların cesaretlerini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ölçme ve değerlendirme araçları; gelişim alanlarına yönelik faydalı geribildirimler sağlayacak biçimde şekillenmiş, tasarlanmış ve sunulmuştur. Biz gücümüzün iş dünyasının, bilimin ve insan ruhunun etkileşiminden beslendiğine inanıyoruz.

Strategic Directions™

Bu süre. firmanın gelecek stratejileri için ihtiyaç duyulan kritik öneme sahip liderlik davranışlarının üst yönetim tarafındananlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Role Expectations™

Aynı görevde çalışan birden fazla yönetici bulunduğunda veya belirli bir görevin getirdiği çelişkileri çözümlemek amacıyla kullanılır. Bireylere ve çalışma gruplarına uyumu sağlamak için liderlik beklentilerini tanımlama olanağı sağlar.

LEA 360 Ayrıştırıcı Özellikleri

MRG, Leadership Effectiveness Analysis 360, kişinin kendi gelişimi için sorumluk aldığı bir süreçle aksiyon planı birleştirir.

Yöneticilik yaklaşımlarına ve liderlik özelliklerine tarafsız ve güvenilir bir i.g.rü ile yön verir. Ayrıca LEA 360 yöntemi:

• Gelişim sürecini, yöneticilerin potansiyellerini etkili bir şekilde kullanmalarına yarar sağlayacak faydalı geribildirimlerle destekler,

• Yöneticilerin potansiyellerini açığa çıkarmaları için kendi kuvvetli yanlarından faydalanmalarını sağlar,

• Yöneticilere patronlarının, çalışma arkadaşlarının ve astlarının bakış açısından güvenilir geribildirimler sunar,

• Yönetim ekibi ile yöneticiler arasında ortak bir dil geliştirerek net ve etkili iletişime olanak sağlar,

• Bireysel geribildirimlerle kurumsal strateji arasında bağ kurar,

• Farklı yetkinliklerin .l.ümlenmesi amacıyla değişik soru tiplerinin kullanılmasına olanak sağlar,

• Gelişim, koçluk ve işe alım için geliştirilmiş, eylem odaklı bir yaklaşım sunar.

“Diğer değerlendirme araçları “doğru yönetim biçimini” tanımlamakta aceleci davranırken, Management Research Groupfelsefesinin gücü; gerçek liderlerin pek çok farklı duruma uyum sağlamak için biçim değiştirdiği nosyonuna dayanır. Biz insanları kendi gerçeklerini keşfetmeleri için cesaretlendiriyor ve gelişim için eylemde bulunmak üzere harekete geçiriyoruz.

Yorumlar kapatıldı.