İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Kültür Gelişimi”

Benlik Gelişimi – Sosyal Çevre

Benlik gelişimi ve kimlik arasında büyük bir bağ var. İnsan yavrusu kendisini öteki ile olan ilişkisi üzerinden tanımlıyor. Önce annenin dünyasında kendisine bir yer açılan yeni doğan zaman içerisinde çevresiyle ilişki içinde “beni” tanımlıyor.  İnsan bir sürü hayvanı olarak sosyal çevresinden bağımsız ele alınamaz. Gelişimsel süreç de bunu destekliyor. Vamık Volkan; “kimlik,  süreklilik gösteren bir benliğin teminatıdır.” diyor ve benliğin kimlikle derinden bağlı olduğunu ekliyor. Sartre’ın “var olmak ait olmaktır.” ifadesi de yine bu noktaya dikkat çekiyor.  Sinir sistemimizin bir bölümünün doğumdan sonra gelişmesi, DNA’mızın sosyal etkileşimle çeşitli değişimlere uğraması dış…

Motivasyon ve Liderlik

Süreç ve içerik kuramları Motivasyon teorileri süreç ve içerik kuramları olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. Süreç kuramlarında davranış bir sonuç olarak görülürken içerik kuramlarında davranış olarak ortaya çıkan psikolojik unsurlar mercek altındadır (Porter, Bigley & Steers 2003, s.12). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi motivasyonun her bireyin tatmin edilmesi gereken güdülerinden/ihtiyaçlarından temellendiği görüşünü savunur. Maslow’un kuramına göre tatmin edilmiş güdüler insanları motive etme özelliklerini yitirirler (Porter, Bigley & Steers 2003, s.5). Maslow temel ihtiyaçları iki grup altında toplamıştır. İlk grup yoksunluk ihtiyaçları; ruhsal, emniyet, garanti ve aidiyetten oluşur. İkinci grup ise gelişim ihtiyaçlarıdır…

Kültür Üçgeni

Her insan gibi her firma da özgün bir yapıya sahip. Firmayı şekillendiren, geliştiren, kültürünü belirleyen kolektifin izleri her alanda kendini gösterir. Kurumsallaşma süreçlerinde de tıpkı farklı alanların iyileştirilmesini temel alan diğer yaklaşımlarda olduğu gibi, sorunları belirli gruplar altında toplayarak ve sınıflandırarak reçeteler oluşturma eğilimi taşıyoruz. Popüler olan akımları sorgulamadan kabul etmek ve uygulamak mevcut problemleri çözebilse de yenilerini oluşturuyor. Popüler bir yaklaşım, varlığının temellendirdiği veya çözmekte yetersiz kaldığı sorunları çözecek yeni bir yaklaşım popülerleşene dek bize hizmet etmeye devam ediyor. Meselelere tek açıdan yaklaşan yöntemler, sistemlerden öğrenme ve sistemle gelişme,…

Nefes Alan Organizasyonlar

Seminerler, eğitimler, motivasyon toplantıları ve geziler, performans değerlendirmeleri, ödüller ve bonuslar. Teknoloji ile desteklenen üretim ve hizmet süreçleri… Değişen piyasa ve pazar koşulları, rakipler ve müşterilerin talepleri. Acımasız bir rekabet ortamı. Bölümler, departmanlar arası kopukluklar, iç müşteri sorunları, performans kayıpları, yetenekli ve kıdemli çalışanları kaybetmek… Çalışan memnuniyeti ve performans üzerine kurulu bir sistem. Suçu dışarı atmaya, çözümü de dışarıda aramaya şartlanmış bir yapı. Bitmek bilmeyen eğitim ve seminerlere boğulan çalışanlar… İlerlemenin sadece bir umuda dönüştüğü kısır döngü. Son yılların en popüler yaklaşımlarından Öğrenen Organizasyonlar bu soruna karşı alternatif bir çözüm olarak geliştirildi.…