İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Sistem”

Gerçeklik

Gerçeğin dışına çıktığımızda algımızda bir yanılsama olur. Dünyayı ölümlü olduğumuz gerçeğiyle sevebilmek her zaman kolay değildir. Hepimiz bu yönteme belli bir ölçüde başvururuz. Temelde gerçeği çarpıtma eğilimimiz tahammül edilemeyen durumlar karşısında oluşturduğumuz bir alternatiftir. Bazılarımız için bu hayalimizdeki mükemmel resmin bozulması, bazılarımız için arzu ettiğimiz başarıya ulaşamamız da olabilir. “Bozukluklar” algı dünyamızda düzeltilir. Böylece sanki öyleymiş gibi yaşamaya başlarız.  Bu “sanki” alternatifi bize paralel bir dünya sunar. Gerçeklik, algımız kadardır. Neyi, nasıl algılıyorsak bizim gerçeğimiz de o olur. Ancak bu başka bir dünyanın mümkün olmadığı anlamına gelmez. Eğer tek bir…

Benlik Gelişimi – Sosyal Çevre

Benlik gelişimi ve kimlik arasında büyük bir bağ var. İnsan yavrusu kendisini öteki ile olan ilişkisi üzerinden tanımlıyor. Önce annenin dünyasında kendisine bir yer açılan yeni doğan zaman içerisinde çevresiyle ilişki içinde “beni” tanımlıyor.  İnsan bir sürü hayvanı olarak sosyal çevresinden bağımsız ele alınamaz. Gelişimsel süreç de bunu destekliyor. Vamık Volkan; “kimlik,  süreklilik gösteren bir benliğin teminatıdır.” diyor ve benliğin kimlikle derinden bağlı olduğunu ekliyor. Sartre’ın “var olmak ait olmaktır.” ifadesi de yine bu noktaya dikkat çekiyor.  Sinir sistemimizin bir bölümünün doğumdan sonra gelişmesi, DNA’mızın sosyal etkileşimle çeşitli değişimlere uğraması dış…

Dört Adımda Kurum Kültürü

Bir yapının verimliliği analiz etmenin en kolay yöntemlerinden biri negatiften okumaktır. Yani eksik yaptığı işlerin doğurduğu sonuçlara bakarak sistem açıklarını tespit etmek ve değerlendirmek. Ürettiğiniz değer mutlaka pozitif değildir. Firmaların aslında sorun olarak gördüğü ancak negatif anlam yüklememek için “çalışan memnuniyeti” diye adlandırdığı kavram aslında çalışanların memnuniyetsizliğinden çıkmıştır. Çalışanlar memnun olsaydı, bu durumu tespit etmeye gerek olmazdı. Mevcut sistemde yer alan pozitif anlamlar yüklenmiş pek çok uygulama veya kavram bu perspektiften değerlendirilebilir. Çalışan memnuniyetini arttırmak isteyen bir firmaya “çalışanlarınızın neden memnun olmadığını düşünüyorsunuz?” diye sormak hakiki bir tutum olur. Ancak…

Leadership Effectiveness Analysis™ & LEA 360™ Suite

LEADERSHIP EFFECTIVENESS LEA, Management Research Group tarafından geliştirilmiş bir psikometrik ölçümleme analizidir. Liderlere atfedilen 22 davranış, 6 yönelim altında toplanmıştır. Firmanın ve yöneticilerin liderlik İkliminin belirlenmesinde kullanılan analiz ile kurum kültürünün yapı taşı ortaya çıkarılmaktadır. Analizin bir diğer avantajı da gelişim potansiyelleri ve gelecek stratejisi için hedeflerin belirlenmesini sağlamasıdır. Bireylerin veya takımların saklı potansiyeline ulaşmak ve başarıyı yakalamak için MRG, insanı, bilimi ve iş dünyasını birleştiren benzersiz bir model sunuyor. 22 liderlik davranışını ölçeren Etkili Liderlik modeli, bireysel ve kurumsal başarı için çok yönlü ve uygulanabilir yöntemler sunuyor. Tek başına…

Firmalarda Kişiler Arası İletişim

Firmalarda yapısal sorunların pek çoğu iç yönetimle ilişkilidir. Sağlam ve güçlü bir yapı, rekabetin yoğun olduğu ortamlarda esnek ve dayanıklı bir sistem oluşturur. Zor günlerde bağlılık ve dayanışma, gücümüzün temel dinamiği haline gelir. Departmanlar ve kişiler arası uyum, iletişim blokajların en fazla yoğunlaştığı alandır. Somut verilerle ve datalarla oluşturulmuş, kontrol edilebilir evrenin dışında kalan insani yetiler ve bağlam, dikkati çekecek bir şekilde en çok bocaladığımız ve ayağımıza dolanan, tüm emeklerimizi tehlikeye atan bir nitelikle karşımızda durmaktadır. Bu nokta iç müşterinin iç rakibe dönüştüğü bir hal bile alabilir.  Binaların kolonları gibi…

Uzaktan Çalışma

Uzaktan çalışma alışkanlığını pandemi öncesi iş dünyasında yaygın olarak kullanan ülkeler bu alanda fazla tecrübe sahibi oldu. Süreç içinde çeşitli zorluklarla karşılaştılar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için alternatifler üretebildiler. En azından bu alanda yaptıkları çalışmalar belli bir farkındalık oluşturmayı ve muhtemel senaryolar karşısında tedbir almayı kolaylaştırdı.  Uzaktan çalışma konusundaki zorluklar içinde ilk sayabileceğim motivasyon sorunudur. Remote ekipler kendilerini ortak bir hedefin paydası hissetmekte zorluk yaşarlar. Fiziksel birlikteliğin ortadan kalktığı bir durumda ekip ruhunu oluşturmak zorlaşır. Grup dinamiklerinde ve sistemik yaklaşımda sıkça bahsedilen bütün parçaların toplamından fazlasıdır mottosu bu koşullarda…

Kültür Üçgeni

Her insan gibi her firma da özgün bir yapıya sahip. Firmayı şekillendiren, geliştiren, kültürünü belirleyen kolektifin izleri her alanda kendini gösterir. Kurumsallaşma süreçlerinde de tıpkı farklı alanların iyileştirilmesini temel alan diğer yaklaşımlarda olduğu gibi, sorunları belirli gruplar altında toplayarak ve sınıflandırarak reçeteler oluşturma eğilimi taşıyoruz. Popüler olan akımları sorgulamadan kabul etmek ve uygulamak mevcut problemleri çözebilse de yenilerini oluşturuyor. Popüler bir yaklaşım, varlığının temellendirdiği veya çözmekte yetersiz kaldığı sorunları çözecek yeni bir yaklaşım popülerleşene dek bize hizmet etmeye devam ediyor. Meselelere tek açıdan yaklaşan yöntemler, sistemlerden öğrenme ve sistemle gelişme,…

Kurum Kültürü

Bağlam Firmaların da insanlar gibi bir karakter örgütlenmeleri vardır. Bu yapıyı Prof. Dr. Franz Ruppert’in bağlam kavramı ile açıklamak mümkün olabilir. Bağlam’ı en basit haliyle; birden fazla insanın müdahil olduğu bir iletişimde oluşan, görünmez ama hissedilebilir ağ olarak tanımlayabiliriz. Bu anlamda üçüncü bir insan tarafından hissedilebilen iki kişi arasındaki hiyerarşi, saygı, gerginlik, öfke, beğeni, aşk ya da dayanışma gibi kavram ve duygular bağlam olarak tabir edilir. Herhangi bir hadisenin cereyan ettiği fiziksel durum da bağlama dahil edilir. Olayları, içinde bulunduğu durumdan ayırarak münferit hadiseler olarak değerlendirmek, iletişim eksiliğine ve gerçeklerden sapmaya yol…